Uppdatering

Styrelsen har under sommaren inlett ett arbete med att rusta LTK för framtiden. Det ska förstärka klubbens ledande ställning inom regionen och se till att vi utvecklas på bästa sätt. Vi är mycket tacksamma för att John Karlman har accepterat att arbeta heltid med tennisen i föreningen. Vi ser det som ett mycket viktigt första steg. Styrelsen kommer under de kommande veckorna tillsammans med John diskutera förstärkning på tränarsidan samt hur vi går vidare för att erbjuda den bästa tänkbara tennisverksamheten för alla tennisintresserade.

 

Som ett led i omstruktureringsarbetet tvingas vi tyvärr att avveckla den administrativa tjänsten på vårt kansli. Martina Hellqvist kommer därför att lämna oss. Vi riktar ett stort tack till Martina och önskar henne lycka till när hon nu går vidare mot nya utmaningar.

 

Vi ber om förståelse för att de nödvändiga förändringarna inte når önskad effekt omedelbart. Vi jobbar alla tillsammans för att göra övergången så bra som möjligt. Har ni frågor är ni välkomna att ställa dessa till oss. Kontaktinformation och viktiga uppdateringar hittar ni på vår hemsida www.lidkopingstk.se.

 

Hälsningar,

 

Styrelsen

Lidköpings TK