Linnea Bengtsson, ordförande.

Anna-Karin Magnusson, vice ordförande.

Håkan Eriksson, sekreterare.

Anette Larsson, kassör.

Sandra Carlander, juniorkommittén.

Pernilla Magnusson, personalansvar.