Linnea Bengtsson, ordförande.

Anna-Karin Magnusson, vice ordförande.

Håkan Eriksson, sekreterare.

Anette Larsson, kassör.

Johan Sunnemark, personalansvar.

Sandra Carlander, juniorkommittén.