Tidsperiod

8 januari – 31 december 2021 (abonnemangsfritt vecka 1)

Öppettider

Hallen är öppen: Måndag-Torsdag 07.00-22.00
Fredag-Lördag 07.00-21.00
Söndag 07.00-22.00

Speltider

Abonnemanget avser hela timmar (jämna) på samtliga tennisbanor. Klubbens verksamhet styr tillgången på lediga abonnemangstider för nya abonnemang.

Kostnad

Prisnivå 1 (B-tid)): 4500 kr/år (47 veckor)

Måndag-Fredag 07.00-15.00
Måndag-Torsdag 21.00-22.00
Lördag 19.00-21.00
Söndag 21.00-22.00

 

Prisnivå 2 (A-tid) : 6000 kr/år (47 veckor)

Måndag-Fredag 15.00-21.00
Lördag 07.00-19.00
Söndag 07.00-21.00

Padelbanan:

Pris: 9000kr/år (47 veckor)

Måndag-fredag 07.00-12.00 samt 13.00-15.00

Uppehåll

Sommaruppehåll 27 juni – 27 juli.

Betalning

Observera att abonnemanget gäller hela år 2021, men betalningen delas upp i två betalperioder. Första betalning januari 2021 och andra i början av juli 2021.

Avbokning

Ingen ersättning lämnas vid avbokad tid.

Reservation

Klubben reserverar sig för att någon timme under perioden kan komma att tas i anspråk för tävlingsspel eller annan verksamhet som klubben ansvarar för. Speciellt gäller det abonnemang fredag – söndag. Timmen ersätts då med motsvarande kostnad för löstimmesspel insatt på abonnentens spelkonto.

Medlemsavgift

Abonnemang i LTK-hallen förutsätter medlemskap i klubben.

Siste man

Abonnenter, som spelar sista timmen på kvällen, ansvarar för att fönster och dörrar är stängda, samt att ljuset är släckt i hallen.