Grundades 1912

Lidköpings Tennisklubb bildades 1912 och har ca 450 medlemmar. Anläggningen består av 5 hardcourtbanor och en padelbana inomhus och 3 grusbanor utomhus. Klubben riktar sig till både bredd och elitverksamhet och har ca 250 barn och ungdomar i träning, ca 100 personer i vuxengrupper, och både herr och damlag som spelar i elitserien. LTK samarbetar med Riksidrottsgymnasiet som har en stor verksamhet i vår anläggning.

Historik

Lidköpings Tennisklubb grundades 1912. Klubben startade med 40 medlemmar, idag har LTK ca 350. Man kan förstå att det bland Lidköpings befolkning, vid denna tid, inte var särskilt många som ägnade sej åt någon sport. Det fanns säkert motstånd från många håll. Resurserna för klubbarna var också knappa, ändå lyckades LTK inom 3 år få tillstånd och även bygga stadens första tennisbana, placerad vid nuvarande Wennerbergskolan. Marken uppläts av Lidköping stad. Villkoret var att LTK fick stå för kostnaderna vid byggandet och banans drift, samt att när staden så önskade, skulle klubben svara för banans avröjning och återlämnande.

På banan fick klubbmedlemmarna spela gratis. Icke medlemmar betalade 50 öre/person/speltimma. Det var alltid gott om intresserade åskådare.

Under de första åren arrangerades inga egentliga tävlingar, men 1917  spelades det första klubbmästerskapet som vanns av Helmer Hagelin. Hans pris var ett tennisracket.

Klubbens verksamhet tog ny fart 1936 då de 2 nya grusbanorna vid Solhagsvägen invigdes. Den gamla banan lades samtidigt ner. 1937 firades klubbens 25-årsjubileum. LTK fick för första gången i uppdrag att arrangera DM.

Vid 30-årsjubiléet fick LTK svara för DM för andra gången. 1952 invigdes 2 nya grusbanor vid nuvarande Rudenschöldskolan.

1967 började LTK spela inomhus i ett plattält intill Isstadion. 1972 öppnades ännu en tältbana bakom Isstadion och 2 grusbanor bakom det nya tältet.

1977 invigdes LTKs nya inomhushall med 2 banor. Den utökades 1981 med bana 3 och 1985 med bana 4 och en utebana. 1991 byggdes bana 5 och 6, så numera har LTK 6 inomhusbanor och 3 utebanor.

År 2006 nådde klubben sin hittills största framgång då dess herrlag, med exempelvis Anders Järryd och Johan Brunström i laget, spelade hem sitt första SM-guld som lag.

Under 2010 gjordes en nybyggnad av entré, omklädningsrum, kontor och diverse andra utrymmen.