Tävlingsgrupper

I LTKs utvecklings- och tävlingsgrupper samlas alla våra spelare som har ambitionen att uppnå sin fulla potential på tennisbanan. I samtliga grupper sker organiserad uppvärmning och fysträning. LTKs ambition är att hålla regelbundna utvecklingssamtal, matchbevakning och tävlingsplanering. LTK vill göra allt vi kan för att våra spelare ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i både träning och på tävling.

Utvecklingsgrupp
För de yngre spelarna som redan har tävlingserfarenhet och vill fortsätta fokusera på matchspel. Spel i Västserien, regionala tävlingar och Next Generation utgör det stora fokuset för träningen.

Kriterier för att komma med:

 • Rekommenderad ålder 2014 och 2015
 • Tävlingserfarenhet från ex. SO-Tour, Västserien, regionala tävlingar, Next Generation

 

Tävlingsgrupp 1 (yngre)

Krav på minst 20 spelade matcher per termin samt ställer upp vid eventuellt seriespel för LTK.

Kriterier för att komma med:

 • Rekommenderad ålder 2013-2011
 • Tävlingserfarenhet
 • Har god tenniskompetens
 • Har ett stort tennisintresse

Förväntas delta i:

 • Fysträning
 • RM Inne och Ute
 • Åkes äkta hönökaka
 • SALK Open
 • Båstad (Corem Open)

Tävlingsgrupp 2 (äldre)
Spelarna i TG2 är nu rutinerade tävlingspelare. Individuella utvecklingsplaner tas fram och fysträning ska utgöra en central del i spelarnas träning. Utbyten med A-lag kompletterar den ordinarie träningen. Krav på minst 40 spelade matcher per termin samt ställer upp vid eventuellt seriespel för LTK.

Kriterier för att komma med:

 • Spelat i Tävlingsgrupp 1 eller liknande
 • Har stor tävlingserfarenhet

Förväntas delta i:

 • Fysträning
 • SM Inne och Ute
 • SALK Open
 • Båstad (Corem Open)

Övrig information
Vid deltagande i någon av våra träningsgrupper, junior- eller vuxenträning, förväntas spelaren (eller förälder till spelaren) hjälpa till som matchledare, stå i kafeterian vid tävling, sälja LTK-kort, vara bollkalle eller linjedomare.