Avgifter och kriterier 2022 vid tävlingsresor
Se våra riktlinjer kring tävlingsverksamhet samt träningstimmar på nedanstående länk:

Riktlinjer, tävlingsverksamhet