Prisändringar 2020

OBS! Förändringar i priser from 1 januari 2020.

Medlemsavgift för år 2020:
senior 400kr
Junior 250kr
Familj 950kr

Speltider: Senior icke medlem 200kr(190kr).