Gruskort

Passa på att spela grustennis hela sommaren för endast 500 kr. Årets gruskort går att köpa i samband med bokning fr.o.m lördag 13/6.