Årsmöte LTK

OBS! NYTT DATUM, MÖTET FLYTTAT.

Lidköpings Tennisklubb kallar till ordinarie ÅRSMÖTE

Måndag den 1:a April klockan 18.00 i LTK-hallens cafeteria.

Har Du synpunkter, eller några idéer som Du tror att vi kan ha nytta av i vårt arbete inom Tennisklubben i Lidköping, så är årsmötet rätt tillfälle att framföra dem.
Lidköping den 26/2 2019

LIDKÖPINGS TENNISKLUBB
Styrelsen

Mats Andersson Ordförande