Information inför terminsstart

Med anledning av de senaste restriktionerna från regeringen och fortsatta rekommendationer från Svenska tennisförbundet, har vi beslutat att följande åtgärder fortsatt gäller för Lidköpings Tennisklubb:

Vi anser liksom Svenska Tennisförbundet att tennis är ett ansvarsfullt och bra sätt att motionera, vi vill därför kunna fortsätta att ha öppet vår tennishall för spel. Dock måste självklart alla som besöker oss följa de sedan länge kända föreskrifterna som finns från smittskyddsinstitutet. I nuvarande läge gäller följande:

– MAX 75 utövare får befinna sig i tennishallen samtidigt.

Sedan tidigare gäller även:
Endast utövare i hallen, inga föräldrar följer med in, inga kompisar etc. Alla besökare i tennishallen SKA hålla avstånd, undvika trängsel på alla sätt, följa de anvisningar som finns uppsatta i hallen och INTE använda omklädningsrummen.

Alla tidigare råd gäller! Inga symtom och tvätta och sprita händerna!

I gymmet får ENDAST två personer vistas samtidigt och all utrustning ska rengöras efter användning.

Vi rekommenderar även:

Spela singel i största möjliga mån.
Undvik att mötas vid byte. Detta är särskilt viktigt vid padelbanan och i korridorer där det lätt kan bli trångt. Kom fem minuter innan utsatt tid och lämna direkt efter spelad timme enligt anvisningar.

På grund av den rådande situationen har även terminsstarten skjutits upp en vecka, till måndag 18/1.

Tack för er visade förståelse! Ta hand om er!

/John, Staffan och styrelsen Lidköpings tennisklubb