Årsmöte 2022

Måndag den 21/3 (flyttat från 7/3) är det dags för Lidköpings TK:s årsmöte 2022. Klubbens medlemmar är hjärtligt välkomna att anmäla sig via mail, kansli@lidkopingstk.com. Sista anmälningsdatum är torsdag 17/3.

Mötet kommer att hållas i Tennishallens kafeteria, möjlighet finns även att delta digitalt via Teams.
Ange i anmälan om ni ämnar delta fysiskt eller digitalt.

Välkomna!

/Styrelsen