NamnOmrådeKontakt
Ordförande Christer PetterssonPersonal
Ekonomi
Sponsring
SvTF
christer.pettersson@idiada.com
Jan HägerSekreterare
Ansvarar för protokoll och säker arkivering
Anna-Karin FolgerKontakter med Lidköpings kommun
Motion- och vuxengrupper
Sponsringsansvarig
Anette LarssonMotion- och vuxengrupper
Anläggning och bidragsansökningar
Kommunikation – info till medlemmar
Tina LarssonMotion- och vuxengrupper
Region väst – klubbens styrelserepresentant
Valberedning
Marie DahlmanJuniorverksamheten
Elitlagen (dam och herr) – Ansvarig styrelserepresentant
Region väst – klubbens styrelserepresentant
mariedahlman@hotmail.com
Mikael MadisonEkonomi – uppföljning/analys/presentation vid möten
LTK kort
Veteranverksamheten