Styrelsen

Orförande Mats AnderssonPersonal
Ekonomi
Sponsring
SvTF
mail
Carl-Johan Håkansson Personal076-102 20 07
mail
Marie DahlmanJuniorverksamheten

Högsta serien
073-929 94 03
mail
Tina LarssonRegion Väst klubbens representant Motion- och vuxengrupper,070-829 85 07
mail
Helene CretonJuniorverksamhet
Klubbkläder
070 - 283 03 54
mail
Mikael MadisonEkonomi-uppföljning
Veteranverksamhet
LTK kortet
070-216 46 50
mail
Jan HägerSekreterare
Anette Larsson Anläggning-bidragsansökningar