Styrelsen

Orförande Mats AndersonPersonal
Ekonomi
Sponsring
SvTF
mail
Mikael MadisonEkonomi-uppföljning
Veteranverksamhet
LTK kortet
070-216 46 50
mail
Marie DahlmanJuniorverksamheten
Region Väst klubbens representant
Högsta serien
073-929 94 03
mail
Tina LarssonMotion- och vuxengrupper070-829 85 07
mail
Helene CretonJuniorverksamhet
Klubbkläder
070 - 283 03 54
mail
Per DrouggeAnläggning-bidragsansökningar 076-102 20 07
mail