Styrelsen

Orförande Mats AndersonPersonal, ekonomi, sponsring,SvTFmail
V.Ordförande Jonas AnderssonPersonal, organisation, motionstennismail
076 - 117 64 64
Jan HägerMotionstennis, klubbtävlingar070 - 668 66 34
Anette LarssonAnläggningen, motionstennis, kontakt mot RIG 070 - 954 02 46
Fredrik Lööf Bidrag, anläggning070 - 218 19 17
Helene CretonJunior070 - 283 03 54
Anna-Karin FolgerMotionstennis, sponsring
Per DrouggeMotionstennis