För nybörjare mellan 6-9 år

“Play & Stay” är för klubbens nybörjare mellan 6-9 år. Med hjälp av LTK:s senior- och juniortränare lär sig barnen grunderna i tennis. Genom anpassad utrustning och modern pedagogik är man snart igång med att kunna serva, spela och räkna. Gruppen består av max 6 barn per tränare och ev. flera grupper per bana. För att uppnå gruppens mål erbjuds barnen att träna två gånger per vecka. Målet är att börja tävla och vara med på turneringar.