För de yngsta

“Get Ready To Play” (bollskolan) är en verksamhet där vi under lekfulla och roliga former låter barnen prova på en rad olika bollsporter såsom tennis, fotboll, handboll samt olika lekar med bollen i fokus, allt under ledning av kompetenta tränare. Tyngdpunkten kommer givetvis ligga på tennis då nästa steg förhoppningsvis är att barnen vill börja i vår Play & Stay verksamhet även kallad minitennis där vi spelar med skumboll.

Med hjälp av Get Ready To Play kommer barnen ha mycket lättare att handskas med både rack och boll och ta till sig instruktioner gällande enklare slag samt rörelsetekniska bitar gällande grunden för tennisspel.