Tränare

Verksamhetsansvarig/Huvudtränare:
John Karlman
Tränare:
Hanna Johansson

Fystränare:
Filip Ernryd (Ernryds Health and Performance)

Timtränare:
Adrian Gustafsson
Arvid Ryding
David Åberg
Emma Fröjd
Linnea Holm Tellevik
Lisa Grönlund
Tilda Martinsson Dahlman
Vera Ryding
Victor Creton

Har du frågor kring föreningens träningsverksamhet, vänligen kontakta:
john.karlman@lidkopingstk.se