Vid frågor kring verksamheten kontakta tills vidare:

john.karlman@lidkopingstk.se  tel.076-168 92 00

mariedahlman@hotmail.com eller christer.pettersson@idiada.com