Smash

Karolinska Institutet (huvudman) genomför en studie i samarbete med Svenska Tennisförbundet, Svenska
Naprapatförbundet samt Naprapathögskolan.

Mer info nedan:

Tidsschema SMASH 5 februari Lidköpings Tennishall
Tid Namn: Namn: Namn:
16:00 Julian Isaksson Isak Kjäll Arvid Ryding
16:30 Kaspar Marcusson Edvin Lindblad Arvid Lindblad
17:00 Amalia Jakobsson Vilma Höckerfeldt Hanna Johansson
17:30 Sally Himmer Meya Himmer Carl-Hampus Karnell
18:00 Dante Walltin Erik Lunneryd Sara Hegefeldt
18:30 Elise Slättner
Tidsschema SMASH 6 februari Lidköpings Tennishall
Tid Namn: Namn: Namn:
16:00 Elsa Tellevik Emma Fröjd Tilda M Dahlman
16:30 Albert Ryding Lisa Grönlund Axel Bergdahl
17:00 Alma Bergdahl Jonatan Backman Hilda Grahn
17:30 Alfred Hagejärd Nadeem Kanani Ida Kapidzic
18:00 Filip Thimén Arvid Harling Hugo Nossler

SMASH 2018 deltagarinformation regioner